Letselschade

Wat is letselschade?

Letselschade is de schade die u als slachtoffer heeft opgelopen als gevolg van een ongeval. Als u slachtoffer bent geworden van een ongeval dat door iemand anders veroorzaakt is, heeft u vrijwel altijd recht op schadevergoeding.

Een ongeval kan verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn arbeidsongevallen en verkeersongevallen. Verder ook ongevallen waar dieren, die privébezit zijn, bij betrokken zijn en ongevallen in de privé situatie.

Wanneer u letselschade heeft opgelopen kan dit grote gevolgen hebben voor u maar ook voor uw omgeving. Denk aan het wegvallen van uw vaste inkomen, extra ziektekosten, extra kosten voor huishoudelijke hulp, reiskosten of extra kosten voor klussen in en rond uw huis. Als daarbij uw inkomsten dalen, omdat bijvoorbeeld uw loon niet volledig wordt doorbetaald, u ontslagen wordt of afhankelijk wordt van een uitkering, kan dit leiden tot grote financiële problemen.

Wanneer u door toedoen van een ander letsel hebt opgelopen en die ander daarvoor aansprakelijk is, moet die persoon uw schade vergoeden. Heidema Letselschade is gespecialiseerd in het verhalen van deze letselschade.

Smartengeld /immateriële schade
Naast de materiële schade dient de aansprakelijke partij aan u een smartengeldvergoeding ook wel immateriële schade genoemd te betalen. Deze vergoeding is voor de geleden en eventueel nog te lijden pijn en gederfde levensvreugde. De hoogte van deze schadepost wordt onder meer bepaald door de gevolgen van het letsel. Met andere woorden de aard, ernst en duur van het letsel. Het gaat hierbij om lichamelijke en geestelijke pijnklachten en beperkingen die van invloed zijn op uw dagelijks leven zowel met betrekking tot bijvoorbeeld uw werk, hobby’s als in de thuissituatie.  Ook wanneer het letsel van tijdelijke aard is en u weer volledig herstelt  heeft u recht op smartengeld.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.