Werkwijze

Onze werkwijze

Heidema Letselschade Advocaat staat alleen slachtoffers bij. Op medisch vlak wordt samengewerkt met een zeer ervaren  en proactieve medisch adviseur.

Onze Werkwijze

2018
oktober 15

1. Contact opnemen

1. U neemt contact met ons op via het aanmeldingsformulier of telefonisch.

oktober 16

2. Informatie verzamelen

2. Na het eerste gesprek verzamelen wij de nodige informatie en nemen contact op met de verzekeraar van de ‘tegenpartij’ om deze aansprakelijk te stellen.

oktober 16

3. Berekeningen maken

3. Op basis van de verkregen informatie en na erkenning van de aansprakelijkheid maken wij een eerste berekening om , bevoorschotting aan te vragen bij de verzekeraar van de tegenpartij.

oktober 16

4. Onderhandelen

4. Wij voeren nadere onderhandelingen met de verzekeraar en vragen – indien nodig –  nader advies aan bij onze medisch adviseur/ arts.

oktober 16

5. Tot een voorstel komen

5. Wij onderhandelen met de verzekeraar van de tegenpartij om tot een voorstel tot slotafrekening te komen van de door u geleden kosten/schade en smartengeld.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.